Jak očkovat a nezbláznit se, aneb pár poznámek, které se vám možná hodí

Očkování se v poslední době stává velmi diskutovaným tématem. V podstatě existují dva tábory, příznivci a odpůrci. Každý z táborů má své argumenty a zaručené studie, které hovoří pro v jejich prospěch.

U nás je zatím očkování povinné a upravuje ho vyhláška  299/ 2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb.,o očkování proti infekčním nemocem.V mnoha okolních zemích, je ale očkování zcela dobrovolné, otázka je, zda je to správné či nikoli. Pouštět se tu do rozborů by bylo na dlouhou dobu a mnoho, mnoho řádků. Potřebné zdroje si musí každý rodič nalézt sám a poté si udělat vlastní názor.

Očkovací kalendář

Ráda bych tu ale zmínila očkovací kalendář, který je doporučený a vychází  z vyhlášky. Zde je ale začátek očkování nastaven tak, že se řídí spodní hranicí, kdy je možné s konkrétním očkováním začít. Vyhláška toto ale striktně nepožaduje a umožňuje upravit jednotlivé termíny. Mnoho rodičů to ani netuší, spokojí se pouze s oznámením lékaře, že bude očkovat a co je ve vyhlášce, neřeší.

Není to nic proti lékařům, ale někteří rodiče pro svůj klid raději začátek očkování posouvají na pozdější věk, jsou však strašeni, že to možné není. Podíváme-li se ovšem do vyhlášky, možnost posunout začátek je, aniž by bylo cokoli porušeno.

Očkovací kalendář u dětí povinných i nepovinných/ doporučených vakcín
·         4. Den – 6. týden TBC (nepovinné, povinné pouze u některých jedinců)
·         od 6. týdne rotavirové nákazy – celkem 3 dávky s měsíčním odstupem – nepovinné
·         Od 9. Týdne/ 2. Měsíce – Infanrix hexa/ Hexacima  a nepovinný Prevenar 13/ Synflorix
·         3. měsíc – 2. dávka Infanrix hexa/ Hexacima  a 2. dávka nepovinný Prevenar 13/ Synflorix
·         4. měsíc – 3. dávka Infanrix hexa/ Hexacima  a 3. dávka nepovinný Prevenar 13/ Synflorix
·         11. – 15. – 4. poslední dávka Prevenar 13/ Synflorix
·         15. měsíc  – 1. dávka Priorix
·         do 18. měsíce – poslední dávka Infanrix hexa/ Hexacima
·         21. – 25. měsíc – 2. dávka Priorix
·         5. – 6. rok – Infanrix – přeočkování proti černému kašli, tetanu a záškrtu
·         10 -11. rok – Boostrix polio – přeočkování proti černému kašli, záškrtu, tetanu, dětské obrně
·         13. rok – dívky proti HPV virům – nepovinné
·         14. rok – tetanus u neočkovaných v 11letech
 

Co říká vyhláška

Infanrix hexa/ Hexacima dvě povinné vakcíny na výběr proti záškrtu, černému kašli, tetanu, dětské přenosné obrně, hepatitidě B a nákazám způsobeným Haemofhilus influenzae B.  A zde bych se ráda na chvíli zastavila. Jednak lze kromě schématu 3 + 1 použít i schéma 2+1, které je stejně účinné, pouze mezi 1 a druhou dávkou musí být interval minimálně dva měsíce. Také měsíční intervaly mezi jednotlivými dávkami dané očkovacím kalendářem lze prodloužit až na měsíců šest.  Jelikož celé očkování má být dokončeno do 18. měsíce věku, je tedy možné i začátek očkování odložit i na pozdější věk.

Očkování Priorix proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím, nemá stanovenu horní hranici, takže lze začít kdykoli. Nejlépe je ovšem snášeno po druhém roce věku a přeočkování je podle vyhlášky možné i za několik let, nikoli po pár měsících. Pro přijetí do MŠ ale potřebujete alespoň jednu dávku.

Prevenar 13/ Synflorix proti pneumokokovým nákazámje nepovinné, ale zde pozor, čím později dáte, tím méně dávek je třeba, např. po 2. roce věku stačí už jen jedna dávka, kterou už ale musíte celou zaplatit.

Pokud se rozhodnete očkovat i doporučená očkování, neočkujete je dohromady s ostatními, ale každé zvlášť, i když vám doktoři budou tvrdit, že je to bezpečné. Uvědomte si, že když naočkujete více vakcín v jeden den a objeví se nežádoucí účinky, nebudete vědět na kterou látku.

Případné nežádoucí účinky vždy nahlaste lékaři a nezapomínejte, pokud je vaše dítě nemocné nebo se necítí dobře, s očkováním počkejte a nenechte si namluvit, že to nelze. Výše vidíte, že to jde. Dítě mí být při očkování 100% zdravé, jen tak maximálně předejdete vzniku nežádoucích účinků.