Češi se bojí agresivity za volantem

Automobilová společnost KIA se rozhodla udělat průzkum o řidičích za volantem a jejich chování. Vyzvala tak české zastoupení automobilky a autodrom v Mostě, aby se takového úkolu zhostily. Výsledky hříchů českých řidičů asi nikoho nepřekvapí. Za nejhorší chování se považuje natolik známé vybržďování a nesmyslně agresivní jízda ohrožující ostatní. Zároveň ale vyšlo najevo, že se řízení občas nevěnují na plno.
jízda na skútru
Asi není třeba všem zdůrazňovat, že agresivita za volantem je tolik nebezpečná. Jednání v tomto opojení ohrožuje nejenom řidiče samotného, ale také ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Podle průzkumu výše zmíněných společností, který se konal v druhé polovině roku 2018, a jehož se účastnilo 440 přihlášených do kurzu bezpečné jízdy, se Češi bojí spíše ostatních řidičů jako takových. Horší situace jsou předjíždění v nepřehledném úseku a nejlépe přes dvě plné čáry, které toto zakazují, a také nedostatečné věnování řízení a dění kolem sebe. Řidiči v průzkumu také často uváděli, že vybržďování jakkoli ohrožující jiné posádky vozidel, považují za nejhorší vůbec. Druhý nejčastější prohřešek je překročení povolené rychlosti, a to docela výrazně. Ovšem k tomuto jsou účastníci vcelku tolerantní a jen pokroutí hlavou, cože se to na českých silnicích zase děje.
Dotazovaní řidiči se právě nejčastěji doznávali k přestupku překročení rychlosti. Z toho vyplývá i jejich velká tolerance k takovým jednáním. Velká část přiznaných hříchů je ale nepozornost kolem situace na vozovce. Převážně řidiči, kteří jezdí dlouhé rovinaté úseky, často postihuje „zakoukání“ do neznáma. To je hřích až třetiny dotázaných šoférů. Bohužel až polovina účastníků průzkumu se přiznala, že je někdy vyruší mobilní telefon. Ten je ale za volantem zakázaný. Další skupinou lidí jsou tací, kteří se věnují rádiu nebo jinému hudebnímu přehrávači a hned za nimi se umístili konzumenti jídla a pití. Rozptylujícím faktorem pro šestinu řidičů je také péče o děti. Zatímco jedno dítě kouká z okna, druhé kňourá a vyžaduje pozornost.
interiér Alfy Romeo
Z průzkumu také vzešel fakt, že muži mají velký strach z ostatních řidičů a jejich chování, kdežto ženám vadí stav vozovky, úzká parkovací stání nebo strach z vlastních chyb. Co ale pro všechny znamená pojem „bezpečné auto“? Pro více než polovinu je to takové, které dokáže zabránit střetu či nárazu, nebo zmírní jeho následky. Průzkum byl zaměřen na opravdu extrémní situace. Strašáky jsou i smyk zadní nápravy, který se hůře zvládá, a také smyk s přední nápravou nebo kluzká vozovka při jízdě z kopce.