Výše mzdy je ve mzdovém výměru uváděna v „hrubém“

Došli jste úspěchu a váš životopis si personalista firmy, na kterou jste už dlouho měli zálusk, konečně pročetl, zaujal ho a vy jste byli pozváni na přijímací pohovor. Gratulujeme!! Je to už druhý krůček k úspěchu. Tím prvním bylo vytvoření životopisu. Někdo bohužel zpracování Curriculum vitae podceňuje, a někdy i proto jeho CV nezaujme. Je důležité sestylizovat svůj životopis výstižně, ale zároveň stručně tak, aby zaujal. Správně řadit pracovní zkušenosti a obměňovat je podle toho, do jaké firmy se hlásíte. „Vypíchněte“ vaše schopnosti a zkušenosti, které byste mohli u budoucího zaměstnavatele využít a nabídnout.

uchazeč o zaměstnání

Jste pozvání na výběrové řízení.

Nemusíme určitě už ani připomínat, že je životně důležité dostavit se včas! Řádně upraveni a také připraveni na případné dotazy a otázky, které vám bude personalista nebo zástupce firmy pokládat.

Buďte připraveni i na otázku, jakou si představujete mzdu. Pokud odpovíte, že vám to je jedno, hlavně že vás přijmou, není to zrovna dobrá odpověď a nevypovídá o vašich kvalitách. Měli byste se umět „prodat“ a k tomu patří i komunikace ohledně výše mzdy.

česká měna

Zjistěte si nejprve, jaká je průměrná mzda ve vašem kraji na pozici, na kterou se hlásíte a podle toho jednejte. Zužitkujte i vaše schopnosti se danou profesi naučit, buďte si vědomi toho, že chcete prohlubovat vaše znalosti, že nechcete ustrnout na jednom místě. To potenciální zaměstnavatelé rádi slyší.

Je dobré také vědět, že když dojde řeč na mzdu a domluvíte se na tom, jaká hodinová mzda nebo měsíční mzda bude figurovat ve vaší pracovní smlouvě nebo na mzdovém výměru, že se jedná o h r u b o u m z d u, to znamená, že jsou to peníze, které uvidíte pouze na „papíře“, ale domů přinesete méně.

Hrubá mzda bude ponížena o povinné odvody státu, tj. o srážku pojistného na sociální zabezpečení, o srážku zdravotního pojištění a o sraženou zálohu na daň. Abyste si mohli vypočítat, kolik budete brát anebo i hodinovou mzdu, to najdete právě na výpočet hodinové mzdy Kalkulackacistemzdy, takže si nedělejte starosti, kalkulátor vypočte vaši dobírku na jedno pouhé kliknutí.