Víte, kdo byli vaši předci?

.


Také vás někdy napadlo, jaký je vlastně váš původ? Odkud jste a co vedlo vaše předky k tomu, aby se dostali tam, kde se nyní nacházíte?

v  V současnosti se již bohužel rodinné tradice nepředávají z generace na generaci, jako tomu kdysi bývalo.

v  Již se tolik nelpí na rodinném dědictví.

v  V dnešních dnech již vůbec není v módě úcta ke stáří.

Z tohoto důvodu potom neznáme historii svého rodu. Známe pouze minulost své rodiny po dvě generace, a dál už je pouhé prázdno. To v nás pak utváří prázdnotu a nejistotu. Neznáme původ našeho bytí, nevíme, kdo vlastně jsme, a tak nám nezbývá nic jiného, než že https://www.x-chain.cz/hledate-sve-predky/.

fotografie


Dejme se do hledání


Pokud už se rozhodneme vypátrat náš původ a své předky, může nám pomoci služba v oblasti genealogie. Tato služba vám vyhledá:

původ vašich předků,

historii vašeho domu,

místa původu rodu či firmy

Dále vám tato služba vytvoří váš rodokmen a rodovou historii, anebo také rodinnou kroniku. Tyto služby se zaměřují na vyhledávání vaší historie a vašeho rodu v archivních záznamech, jako jsou:

v  matriční knihy

v  soupisy obyvatel

v  soupisy poddaných

v  pozemkové knihy

v  kroniky v České Republice

v  dostupné databáze v zahraničí

Dále firmy pro vytváření rodokmenů poskytují také:

překlady a opisy matričních záznamů

přepisy rodinných či firemních dokumentů

.

fotky


Vyhledání původu rodu


Tato služba zahrnuje:

v  Rešerše, sledování jedné, anebo více rodinných větví a také tvorba rodokmenu.

v  Zjišťování rodinných vazeb, osobních dat narození, úmrtí a sňatků.

v  Služba vám dohledá, jakou víru a profesi naši předci měli a zároveň přesný překlad matričních záznamů.

v  Vyhledání původu vašeho rodu, vyhledání žijících potomků a navštívení místa původu Vašich předků.

v  Individuální služby přeživším či potomkům přeživších holocaustu, potomkům českých emigrantů do USA, Chorvatska a jiných států.

Víte, kdo byli vaši předci?
3 (60%)2
.