Víte, kdo byli vaši předci?

Také vás někdy napadlo, jaký je vlastně váš původ? Odkud jste a co vedlo vaše předky k tomu, aby se dostali tam, kde se nyní nacházíte?
v  V současnosti se již bohužel rodinné tradice nepředávají z generace na generaci, jako tomu kdysi bývalo.
v  Již se tolik nelpí na rodinném dědictví.
v  V dnešních dnech již vůbec není v módě úcta ke stáří.
Z tohoto důvodu potom neznáme historii svého rodu. Známe pouze minulost své rodiny po dvě generace, a dál už je pouhé prázdno. To v nás pak utváří prázdnotu a nejistotu. Neznáme původ našeho bytí, nevíme, kdo vlastně jsme, a tak nám nezbývá nic jiného, než že {LINK}.

fotografie

Dejme se do hledání

Pokud už se rozhodneme vypátrat náš původ a své předky, může nám pomoci služba v oblasti genealogie. Tato služba vám vyhledá:
původ vašich předků,
historii vašeho domu,
místa původu rodu či firmy
Dále vám tato služba vytvoří váš rodokmen a rodovou historii, anebo také rodinnou kroniku. Tyto služby se zaměřují na vyhledávání vaší historie a vašeho rodu v archivních záznamech, jako jsou:
v  matriční knihy
v  soupisy obyvatel
v  soupisy poddaných
v  pozemkové knihy
v  kroniky v České Republice
v  dostupné databáze v zahraničí
Dále firmy pro vytváření rodokmenů poskytují také:
překlady a opisy matričních záznamů
přepisy rodinných či firemních dokumentů

fotky

Vyhledání původu rodu

Tato služba zahrnuje:
v  Rešerše, sledování jedné, anebo více rodinných větví a také tvorba rodokmenu.
v  Zjišťování rodinných vazeb, osobních dat narození, úmrtí a sňatků.
v  Služba vám dohledá, jakou víru a profesi naši předci měli a zároveň přesný překlad matričních záznamů.
v  Vyhledání původu vašeho rodu, vyhledání žijících potomků a navštívení místa původu Vašich předků.
v  Individuální služby přeživším či potomkům přeživších holocaustu, potomkům českých emigrantů do USA, Chorvatska a jiných států.

Víte, kdo byli vaši předci?
Ohodnoťte příspěvek