Plachta pod bazén je na zahradě nezbytná

Když si koupíte menší zahradní nadzemní bazének, budete jej muset někam umístit. Nejlépe na rovný či zarovnaný terén. Chybou by ovšem bylo pokládat bazén přímo na trávník, kde by jeho dno mohly ohrozit rostoucí traviny, které vytváří trsy a nerovnoměrný povrch. Před pokládkou bazénu se musí terén nejprve vhodně upravit, tedy zejména udusat a pokrýt vhodným styčným materiálem. Na něj se pak pokládá speciální geotextilní podložka.

voda v bazénu

Vlastnosti geotextilních podložek

Přizpůsobí se všem typům hornin – při pokládce bazénu na vrstvu podloží se musí terén vyrovnat do roviny a zhutnit. Jeho povrchová vrstva by měla být tvořena zeminou nebo jemným pískem, ale v zásadě nezáleží na poměru písku vůči zemině, nebo na jakosti zeminy, geotextilie se přizpůsobí a přilne k jakémukoli povrchu. Důležité je pouze to, aby byl zbaven větších kamínků a podobných předmětů, které by mohly poškodit dno nádrže.

čistá voda v nádrži na koupání

Změkčuje povrch – nikde nedocílíte toho, aby zrnka písku či zeminy netlačila na povrch dna bazénu, to by muselo být podloží vystláno velmi jemným prachem, což je v praxi stěží realizovatelné. Právě proto se pod bazény vkládá plachta pod bazén, aby tlak drobných kamínků na dno bazénu snížila na minimum.

Brání prorůstání kořenů – kořeny keřů, stromů a trav dovedou být někdy velmi agresivní a mohou poškodit plastový bazénový skelet, geotextilie tomuto jevu dokáže zabránit. Prorůstání kořenů bývá nepříjemným jevem i u některých staveb obytných domů, dopravní infrastruktury a průmyslových staveb a právě zde najde geotextilní podložka uplatnění.

Brání plesnivění – když na konci koupací sezóny ukládáte bazén pod střechu a nehodláte jej zazimovat, dno bývá pokryto vrstvou plísní či hniloby, která nejen, že zapáchá, ale vytváří jistá zdravotní rizika při kontaktu s pokožkou. Likvidace plísní pak vyžaduje nasazení vhodného přípravku, který má také nepříznivý vliv na zdraví, a tomu všemu dokáže podložka pod bazén zabránit.