Patříte také mezi netholiky?

Netholismus, bič moderního lidstva

Podobně jako u alkoholu, cigaret nebo drog existuje též možnost stále se závislým na internetu a s ním spojenými výpočetními technologiemi. Ačkoli se jedná o poměrně nový druh závislostního chování a jednání, odborníci z oblasti psychologie se shodují v názoru, že skutečně existuje a je pro člověka podobně nebezpečný jako již zmiňované závislosti na nejrůznějších návykových látkách. V některých ohledech může být i ničivějším.
mráček twitteru
Protože v případě, kdy vidíte někoho kouřit či nadměrně konzumovat alkohol je celému okolí jasné, že jeho chování přesahuje určitou míru únosnosti a je pro danou osobu nebezpečným, ohrožujícím.

U internetu a práce s moderními výpočetními technologiemi bývá situace méně nápadnou, jelikož se dlouhou dobu může jedinci dařit zakrývat svou neschopnost odpoutat se od dění na internetu pod záminkou nutnosti plnění školních či pracovních povinností apod.
Pravdou však zůstává, že vysedávání u počítače a neustálá nutkavá potřeba surfovat po internetu ovlivňují člověka negativním způsobem v mnoha rovinách:
a)      V rovině fyzické – podobné chování se projevuje po čase na různých oblastech fungování organismu (člověka mohou bolet oči či hlava z vlny, které vysílají monitory; dále pak bolesti prakticky jakékoli části pohybového ústrojí, tedy kostí, kloubů a svalů a další možné komplikace).
laptop ilustrace
b)      V rovině sociální – pokud jedinec neustále pouze vysedává u počítače, těžko mu zbyde čas na reálné setkávání s přáteli, koníčky či dokonce jen běžnou interakci se členy domácnosti. Okruh sociálních kontaktů se tak – i přes veškeré účty na sociální sítích – u postiženého neustále zužuje až se může ocitnout v situaci, kdy je zcela osamocen.
c)       V rovině psychické – pasivní náplň dne (kterou práce s počítačem a internetem ve skutečnosti je) způsobí, že má člověk potíže se spánkovým cyklem, je podrážděný, pociťuje frustraci při kárání ze strany druhým a nemožnosti připojení se „online“. Kromě těchto počátečních příznaků se u něj s časem rozvíjí kompletní škála abstinenčních příznaků, kdy hlavním je zejména takzvaný craving, tedy „bažení“ po tom, co jediné mu přináší pozitivní pocity, tedy po internetu.
 
Přílišné upřednostňování brouzdání po internetu před všemi ostatními činnostmi tak člověka ovlivňuje ve všech oblastech jeho života.