Jak účinně přestat s kouřením

Kouřit nebo nekouřit – to je rozhodnutí každého z nás. Pokud chcete s kouřením skoncovat jednou provždy, vyzkoušejte účinnou metodu, která patří k těm neúspěšnějším. A protože každému vyhovuje jiný způsob pomoci, nesmíte se vyloženě spoléhat na nějaký návod, protože on za vás kouřit nepřestane. Především to bude záviset na vás, na vaší silné vůli, na vaší touze to dokázat. Nyní si můžete přečíst, co všechno vás v odvykání čeká, hlavní díl však ponesete vy sami.

1)      Nejprve si sami zodpovězte několik otázek. Udělejte si na papíru seznam, kam napíšete jednak své důvody, proč přestat kouřit, ale také důvody, proč kouřit dál. Body pište s rozvahou a v klidu, abyste si něco nenalhávali. Až budete mít všechny argumenty kompletně sepsané, zakroužkujte si hlavní tři důvody pro i proti. Důvody porovnejte a rozhodněte se, zda opravdu chcete přestat kouřit. Vaše rozhodnutí by mělo být důrazné a mělo by na vás působit i po mnoha letech. Tento důvod si napište na lísteček a noste ho stále při sobě.

2)      Pokud opravdu chcete s kouřením přestat, stanovte si den D. To bude den, kdy začíná váš život bývalého kuřáka. Tento den by měl být klidný, aby vás mnoho věcí neodvádělo od vašeho cíle. Tento den si označte v kalendáři a oznamte ho svému okolí.

3)      Mnohem lepší je přestat najednou, ne postupným omezováním, což s sebou nese nebezpečí pokušení odkládat vaše rozhodnutí. Omezování by tedy nemělo trvat déle než dva týdny.

Vaší motivací by mohla být nejen úspora peněz a času, ale především vaše zdraví. Důvodů je samozřejmě mnoho, zbavuje vás totiž svobodné vůle, brání vám návštěvě mnoha míst, kde se kouřit nesmí, také vám po cigaretách zapáchá z úst a žloutnou vám zuby, kolísá vám váha a můžete trpět nadměrným stresem.

Závislý kuřák má dokonce stejné příznaky jako uživatel tvrdých drog. Přestat kouřit je proto velmi těžké, ovšem ne nemožné. Pokud by to záviselo pouze na zvyku, bylo by dnes kuřáků pramálo. Proto vám přejeme hodně zdaru a silné vůle.