Jak byste charakterizovali svůj životní styl?

Životní styl jedince je možné posuzovat z celé řady hledisek. Pro tento příspěvek byla to hlediska zvolena celkem tři, a to v závislosti na jejich aktuálnosti, s níž jsou ve společnosti běžně řešena.
zdravá snídaně 
Životní styl ve spojitosti se stravováním
Zřejmě nejdiskutovanější hledisko současnosti.
Z pohledu stravování j možné v současnosti narazit na celou řadu poměrně extrémních skupin osob, jejichž životní styl je přísně regulován vztahem k potravinám, zejména pak jejich původu a způsobu zpracování. Jedinci prohlašující, že se řídi zásady racionální výživy jsou povětšinou ještě řízení hlasem rozumu, kdežto u jiných skupin toto nemusí stoprocentně platit. Z okrajových skupin strávníků, jež se vyznačují specifickým životním stylem, lze zmínit:
·         Vegetariány – jedinci, kteří nejedí živočišné produkty, či alespoň některé jejich zástupce.
·         Vegani – naprostí vegani, kteří nepozřou nic, co by živočišný původ pouze naznačovalo.
·         Frutariáni, vitariáni, zástupci paleostravy a mnozí další.
malá družička 
Životní styl v spojitosti s partnerským životem
Zde je možné lidi rozdělovat na dvě velké skupiny, a to na jedince žijící v partnerském vztahu /či jej minimálně upřednostňující) a ty, kteří se více vyžívají v tom být sami – takzvaní singles, jak je již
i odborná literatura označuje.
pár pod deštníky 
Životní styl ve spojitosti s dětmi
Dalším velkým faktorem ovlivňujícím vyznávaný životní styl je pak otázka, zda dotyčná osoba má či touží mít v budoucnu potomky. I v tomto názoru lze lidi řadit do dvou skupin, ty, co jsou pro tradiční rodinu a s potomky tedy automaticky počítají a ty, kteří minimálně velmi váhají či již v raném věku vědí, že jejich život bude bezdětným, pokud o tom tedy budou moci sami rozhodnout.
Vzhledem k současným politickým, ekologickým i ekonomickým podmínkám není tendence neplánování vlastní rodiny až takovou výjimkou, jak by se na první pohled mohlo zdát. O tomto faktu svědčí například výrazný pokles porodnosti v Čechách, který je v poslední letech zaznamenáván.